DURAI. CHANDRASEKAR

Ponneri(SC) Constituency
MLA NameDurationParties
O. Chengam Pillai and Gajapathi Reddiar1952KMPP
V. Govindasami Naidu and T. P. Elumalai1957INC
T. P. Elumalai1962INC
P. Nagalingam1967DMK
P. Nagalingam1971DMK
S. M. Dorairaj1977ADMK
R. Chakrapani1980ADMK
K. P. K. Sekar1984ADMK
K. Sundaram1989DMK
E. Ravikumar1991ADMK
K. Sundaram1996DMK
A. S. Kannan2001CPI
P. Balaramanan2006ADMK
Pon. Raja2011ADMK
P. Balaraman2016ADMK