K.P.SHANKAR

Thiruvottiyur Constituency
MLA NameDurationParties
A. P. Arasu1967DMK
M. V. Narayanasamy1971DMK
P. Sigamony1977ADMK
Kumari Ananthan1980GKCP
G. K. J. Baarathi1984INC
T. K. Palanisamy1989DMK
K. Kuppan1991ADMK
T. C. Vijayan1996DMK
T. Arumugam2001ADMK
K. P. P. Samy2006DMK
K. Kuppan2011ADMK
K. P. P. Samy2016DMK