C. Shunmagaiah

Ottapidaram Constituency
MLA Name Duration Parties
C. Shunmugaiah 2019 DMK
R. Sundararaj 2016 AIADMK
K. Krishnasamy 2011 PTK