Sundar.K

2016 to 2021

DMK

Uthiramerur

Dr P. Sravanan

2019 - 2021

DMK

Thiruparankundram

S.A. Sathya

2019 - 2021

DMK

Hosur

A.C. Vilwanathan

2019 - 2021

DMK

Ambur

S. Kathavarayan

2015 to 2019

DMK

Gudiyattam (SC)

S R Raja

2016 to 2021

DMK

Tambaram