DURAI. CHANDRASEKAR

Ponneri(SC) Constituency
MLA Name Duration Parties
O. Chengam Pillai and Gajapathi Reddiar 1952 KMPP
V. Govindasami Naidu and T. P. Elumalai 1957 INC
T. P. Elumalai 1962 INC
P. Nagalingam 1967 DMK
P. Nagalingam 1971 DMK
S. M. Dorairaj 1977 ADMK
R. Chakrapani 1980 ADMK
K. P. K. Sekar 1984 ADMK
K. Sundaram 1989 DMK
E. Ravikumar 1991 ADMK
K. Sundaram 1996 DMK
A. S. Kannan 2001 CPI
P. Balaramanan 2006 ADMK
Pon. Raja 2011 ADMK
P. Balaraman 2016 ADMK