SENTHILBALAJI V

Karur Constituency
MLA Name Duration Parties
M. R. Vijayabhaskar 2016 AIADMK
V. Senthilbalaji 2011 AIADMK