K.P.SHANKAR

Thiruvottiyur Constituency
MLA Name Duration Parties
A. P. Arasu 1967 DMK
M. V. Narayanasamy 1971 DMK
P. Sigamony 1977 ADMK
Kumari Ananthan 1980 GKCP
G. K. J. Baarathi 1984 INC
T. K. Palanisamy 1989 DMK
K. Kuppan 1991 ADMK
T. C. Vijayan 1996 DMK
T. Arumugam 2001 ADMK
K. P. P. Samy 2006 DMK
K. Kuppan 2011 ADMK
K. P. P. Samy 2016 DMK