EBENEZER. J.J. (@) JOHN EBENEZER.J

Radhakrishnan Nagar Constituency
MLA Name Duration Parties
T. T. V. Dhinakaran 2017 AMMK
J. Jayalalithaa 2016 AIADMK
P. Vetrivel 2011 AIADMK