Ravi S

Arakkonam Constituency
MLA Name Duration Parties
Bhaktavatsalu Naidu 1952 INC
S. C. Sadayappa Mudaliar 1957 INC
S. J. Ramaswamy Mudali 1962 DMK
S. J. Ramaswamy 1967 DMK
N. S. Balaraman 1971-77 DMK
V. K. Raju 1977-80 DMK
M. Vijayasarathy 1980-84 ADMK
V. K. Raju 1984-89 DMK
V. K. Raju 1989-91 DMK
Lata Priyakumar 1991-96 INC
R. Thamizh Chelvan 1996-01 DMK
K. Bhavani Karunakaran 2001-06 ADMK
M. Jaganmoorthy 2006-11 DMK
S. Ravi 2011 ADMK
S. Ravi 2016 ADMK