Ravi S

Arakkonam Constituency
MLA NameDurationParties
Bhaktavatsalu Naidu1952INC
S. C. Sadayappa Mudaliar1957INC
S. J. Ramaswamy Mudali1962DMK
S. J. Ramaswamy1967DMK
N. S. Balaraman1971-77DMK
V. K. Raju1977-80DMK
M. Vijayasarathy1980-84ADMK
V. K. Raju1984-89DMK
V. K. Raju1989-91DMK
Lata Priyakumar1991-96INC
R. Thamizh Chelvan1996-01DMK
K. Bhavani Karunakaran2001-06ADMK
M. Jaganmoorthy2006-11DMK
S. Ravi2011ADMK
S. Ravi2016ADMK