Agri KRISHNAMURTHY. S S

Polur Constituency
MLA Name Duration Parties
K. V. Sekaran 2016 DMK
L. Jaya Sudha 2011 AIADMK