PRAKAASH Y

2021-2026

DMK

Hosur

MATHIAZHAGAN D

2021-2026

DMK

Bargur

DEVARAJI.K.

2021-2026

DMK

Jolarpet

A.C. Vilwanathan

2021-2026

DMK

Ambur

Amulu.V

2021-2026

DMK

Gudiyattam (SC)

S R Raja

2021-2026

DMK

Tambaram

VENKATESAN A

2021-2026

DMK

Sholavandan

Nasar S M

2021-2026

DMK

Avadi